Produktyimg Menu

Všeobecná pravidla k soutěžím 

Každý uživatel může soutěžit pouze jednou, tj. pouze s jedním soutěžním komentářem. V případě, že uživatel vloží více komentářů, akceptujeme pouze jeho první vložený komentář.

Soutěžící musí být osoba starší 18 let a obyvatel České republiky, tudíž adresa pro dodání výhry musí být na území ČR.

Soutěžící potvrzuje, že je vlastníkem vložených komentářů (především při soutěžích s fotografiemi či jinými vlastními výtvory), tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl.

V případě, že výherce nebude na žádost o zaslání adresy písemně reagovat do 7 dnů, výhru získá náhradní výherce.

Pokud výherce zašle adresu s jiným jménem, než byl soutěžní profil, pořadatel má právo výhru nezaslat a vybrat výherce náhradního.

Na jednu adresu zasíláme maximálně jednu výhru z jedné soutěže, v případě, že se bude jednat o dva výherce na totožné adrese, výherce, který byl druhý v pořadí, vyřadíme a nahradíme jiným.

Soutěžící bere na vědomí, že účastí v soutěži se zavazuje dodržovat herní pravidla, zásady čestné soutěže a zdržet se jednání, které by mohlo ovlivnit věrohodnost výsledků. V případě podezření na podvodné jednání si pořadatel vyhrazuje právo soutěžícího bez náhrady z účasti na soutěži vyloučit a nepřiznat případnou výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny soutěžních pravidel z vážných důvodů, obzvláště na prodloužení, zkrácení nebo ukončení soutěže, zaznamená-li ze strany účastníků soutěže podvodné jednání nebo jakékoli zneužití soutěže.

Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, řízeny nebo spojovány s Facebookem. Své informace soutěžící poskytují organizátorovi soutěží, a nikoliv provozovateli sociální sítě Facebook.

Osobní údaje, které soutěžící poskytuje organizátorovi soutěže budou po jeho souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zaslání výhry použity pouze pro účely zaslání výhry ze soutěže (jméno, příjmení, adresa, telefon).