Rozšiřujeme export. SEMIX se stal držitelem CERTIFIKÁTU KOSHER!

9. 8. 2014
Rozšiřujeme export. SEMIX se stal držitelem CERTIFIKÁTU KOSHER!

Získat perspektivní zahraniční zakázku je pro každou firmu výjimečná událost. Jedná-li se však o obchod s Izraelem, vyvinout výrobek zákazníkovi přesně na míru nestačí. Stejný scénář se v uplynulých měsících dotkl i nás. V okamžiku, kdy se exportnímu oddělení podařilo takový obchod dojednat, čekal výrobu ještě „boj“ o certifikaci. Vyvinout ucelenou řadu nových výrobků ruku v ruce se zpracováním špičkového designu znamená sice urazit směrem ke spokojenosti partnera kus cesty, ale bez tzv. CERTIFIKÁTU KOSHER bychom zůstali pod vrcholem. 

V Izraeli musí převážná část obyvatelstva konzumovat výhradně potraviny s označením „kosher“. Je to spojeno s odlišným způsobem života jeho obyvatel a s náboženstvím tohoto etnika. Kosher potraviny představují úzký sortiment výrobků, které jsou vyráběny velmi přísnými, kontrolovanými postupy a z kontrolovaných surovin. Mohou být připraveny jen pod dohledem speciálního duchovního izraelské církve rabína, který dohlíží, aby potraviny vyrobené způsobem kosher odpovídaly všem požadavkům izraelského náboženství. Vzhledem k tomu, že je nelze běžně koupit v obchodech, lidé vyznávající stoprocentní kosher si většinu jídla vozí po světě s sebou. Žijí v souladu s velmi omezujícími, přísnými pravidly, kdy je jim zakázáno stravovat se v restauracích nebo nakupovat tradiční potraviny neoznačené jako kosher. Výjimkou nebyla ani naše novinková produkce pro Izrael - i my jsme museli být pro tuto zásadní zakázku vybaveni CERTIFIKÁTEM KOSHER, který má svoje náležitosti a je alternativou BRC a podobných certifikačních systémů. 

Ani mezi rabíny však nepanují na CERTIFIKACI KOSHER stejné názory. Ne vždy se shodnou, jak by měla CERTIFIKACE KOSHER vypadat, proto si i náš izraelský zákazník rabína pro certifikaci vedenou v SEMIX PLUSO pečlivě vybíral. Izraelské náboženství má totiž mnoho výkladů a objevují se odlišné názory na způsobilost jednotlivých rabínů certifikační proces provést. Důkazem toho je, že nám až po několika výměnách iniciovaných naším zákazníkem byli přiděleni dva, kteří certifikaci ve výrobním procesu prováděli - český rabín pověřený CERTIFIKACÍ KOSHER pro ČR a anglický rabín, který zaštiťuje Evropu. „Rabíni u nás byli přítomni výrobě Go! Fit Cranberry a soustředili se především na vstupní suroviny: musely být kosher způsobem vyrobené, kosher způsobem zpracované, kosher způsobem balené,“ říká k průběhu certifikačního procesu výrobní ředitel SEMIX PLUSO Ing. Oldřích Hrbáček (na fotografii vpravo). „Veškeré suroviny je nutno připravovat na zařízení, které je posvěceno CERTIFIKÁTEM KOSHER. Jsou zde stanoveny určité způsoby čištění, obsluhy a žádné z těchto zařízení nesmí pocítit stopy živočišného původu. Nesmí se na nich zpracovávat maso, mléko, vejce.“ Nabízí se otázka, jak se tato pravidla slučují s doporučením, že „toto müsli je vhodné konzumovat s mlékem“. Dle slov výrobního ředitele se věci mají takto: „I kráva je v Izraeli zabíjena a vykosťována speciálním kosher postupem a platí zásada, že pokud jde o rostlinnou a živočišnou výrobu, není dovoleno je kombinovat. Nikoliv na jedné lince.“ CERTIFIKÁT KOSHER platí jeden rok a následně je třeba požádat o jeho obnovení. Opětovná certifikace je už však prováděna v menším rozsahu než napoprvé. Panuje zde důvěra rabínů, že certifikovaný bude stanované normy celý rok dodržovat, aby CERTIFIKACI KOSHER neohrozil.  

Zmíněný certifikát je pro nás především významným kvalitativním stupňem k rozšíření exportu. Izraelci žijí po celém světě, a protože nemohou konzumovat „obyčejné müsli“, „obyčejné řízky“, „obyčejné víno“, je pro vyznavače tohoto náboženství každá potravina obohacující jejich jídelníček vítána. Rabínské stránky, které se certifikací zabývají, nyní uvádějí, že naše výrobky jsou kosher, což by mělo být pro distributory potravin impulsem k jejich zvýšené prodejní aktivitě.   

„CERTIFIKACE KOSHER neplatí pouze pro výrobky, které vyrábíme z kosher surovin pro Izrael,“ dodává výrobní ředitel Oldřich Hrbáček. „Má platnost pro veškerou produkci, která je vyráběna na 'vysvěcené' cereální lince, bude-li z kosher surovin. Znamená to, že díky certifikátu sice disponujeme kosher výrobní linkou, ale budeme-li na ní vyrábět z 'obyčejných surovin', finální výrobek označení kosher nést nemůže." Pro produkty označené symbolem kosher je třeba nakoupit mouku z kosher z mlýnů, protože pouze tam je vyráběna na kosher certifikované mlecí stolici. Totéž platí o brusinkách a jiných součástech kosher produktů. Od prvopočátku až po finální produkt zde musí být všechno vyráběno přesně definovaným způsobem dle učení rabínů. Kromě toho i kosher suroviny podléhají dalšímu schválení, zda je skutečně lze použít, protože názory rabínů se liší. Někteří jsou velice přísní, mají striktní pravidla, jiní pohlížejí na certifikaci volněji. Neznamená to však, že výrobky z ne-košer surovin jsou horší než z těch kosher. "Kvalitativně jsou naprosto stejné,“ vysvětluje výrobní ředitel. "Liší se pouze ve způsobu certifikace dodavatele surovin - musí být auditovaný. Jinými slovy: rabín si musí být jistý, že dodavatel nekombinuje rostlinnou a živočišnou výrobu na jednom zařízení současně.“ 

O Izraeli je známo, že v tamních výrobních závodech jsou ženy se "svými dny" označeny, a dokonce bývají vyřazeny z výrobního procesu. Toho a související reakce našich žen na cereální lince jsme se obávali. Rabíni se však na tuto citlivou záležitost neptali. „Ti, kteří u nás na certifikaci dohlíželi, na vymezení žen s menstruačním cyklem netrvali. Dokonce se o této normě ani nezmínili. Certifikovali pouze zařízení cereální linky, kontrolovali makovou linku, baličku, ale toto neřešili. Možná proto, že na lince v té době pracovali jen muži,“ uzavírá výrobní ředitel Oldřich Hrbáček. Oba rabíni od nás odjížděli nadmíru spokojeni. Viděli, že lidé jsou kvalifikovaní, vědí, co mají dělat, používají ochranné prostředky, a svou misi tak s potěšujícím výsledkem ukončili o osm hodin dříve, než plánovali. 

 

  
Garantováno

Naše cereálie se jako celozrnné netváří, ale celozrnné skutečně jsou.

Jedinečné

Jsme jediná česká firma, která má unikátní technologii pro výrobu křupavých vloček.

Vyzkoušejte

Jako první dělíme celozrnné cereálie podle jejich prospěšnosti pro zdraví.

Akční nabídky na Váš email:
Akční nabídky a slevy na Váš email.
Zasíláme max. 1x týdně.