Manifest o cukru

Vážení spotřebitelé našich výrobků, jistě jste zaregistrovali, že jsme jako první výrobce snídaňových cereálií začali jednotlivé skupiny cereálií dělit podle prospěšnosti na zdraví. Chceme zajít ještě dále ve vaší informovanosti a upozornit vás na škodlivost konzumace cukru a výrobků s obsahem cukru. Kdo z vás se chce ke svému zdraví a své tělesné vitalitě chovat odpovědněji, je na této stránce správně.

Nové vědecké poznatky posledních let přinášejí o působení cukru v našem těle až děsivé informace. Jako odpovědná firma vyrábějící snídaňové cereálie vám chceme podat objektivní informace o našich výrobcích. Bude jen na vás, jak s nimi naložíte a kterému výrobku dáte při koupi přednost.

Než vás začneme seznamovat se zdravotními riziky spojenými s konzumací cukru a než se na základě těchto poznatků rozhodnete změnit své stravovací návyky, chceme vás seznámit s několika skutečnostmi, bez kterých nebude mít váš případný záměr udělat zásadní obrat ve prospěch svého zdraví dlouhé trvání a úspěch.

1
Cukr sacharózu a jeho chuťový profil nemůže nahradit nic, co je méně škodlivé než cukr.
2
Žádné náhradní sladidlo nemá stejný chuťový profil jako cukr sacharóza (řepný, třtinový), na který jsme zvyklí.
3
Neexistuje méně nebo více škodlivý cukr. Všechny cukry jsou škodlivé – třtinový stejně jako řepný, tmavý stejně jako světlý, javorový cukr i cukr získaný z agáve. Také slady a melasy jsou jen cukr. Výjimkou není ani med.
4
Sladidlo necukerného původu stévie je dobrou alternativou, ale chuť cukru sacharózy nenahradí.
5
Také ovoce obsahuje cukr. Obsahy cukru (glukózy a fruktózy) jsou v různých druzích ovoce různé, a rovněž kolísají podle stupně zralosti v době sklizně. Vybírejte méně sladké druhy ovoce, například bobulové ovoce. Tolerance k příjmu cukru v ovoci je s ohledem na mnoho jiných pozitivních účinků na zdraví na místě.
6
Pro motivované spotřebitele je nejlepším řešením, jak se vypořádat s problematikou cukru, snížit nároky na vyhraněný sladký chuťový profil sacharózového cukru. A vůbec nejdůležitější je postupně snižovat práh vjemu na cukr, snižovat nároky na intenzitu sladkosti.
7
Kdo dokáže snížit své nároky na stupeň sladkosti, otevírá si tím nové možnosti ve zdravějším stravování s omezeným množstvím cukru.

Pravda a mýty o cukru…

Je cukr jed, jak se občas můžeme dočíst? Cukr nemůže být jedem v pravém slova smyslu. Vždyť fyziologické pochody v těle savců (a nejen savců) jsou z velké části založeny na metabolismu cukru. Cukr se stal jedem až v posledních stoletích, a to z důvodu změny způsobu života. V čem tyto změny spočívají, co se změnilo…

Kdysi vzácný a ceněný cukr, navíc konzumovaný sezónně, se stal každodenní součástí jídelníčků. V množství, se kterým si lidské tělo neumí poradit hlavně při dlouhodobém působení. Hrubým odhadem se může tvrdit, že cukr je obsažen přímo nebo „skrytě“ v polovině potravin v našem současném jídelníčku.
Fyziologie člověka je nastavena tak, že po občasné konzumaci cukru následuje fyzická námaha (nejčastěji fyzická práce), cukr je zpracován a poskytuje pro tuto fyzickou zátěž energii. Přebytečné ukládání energie z cukru dříve bylo (nebo nebylo) sezónní jako rezerva na období strádání. Toto srovnání se týká způsobu stravování v druhé polovině 20. století, respektive počátku tohoto století na jedné straně a způsobů obživy lovců - sběračů před nástupem pravidelné zemědělské produkce nebo na jejím samém počátku na straně druhé.
Kromě četnosti a množství příjmu cukru bez odpovídajícího výdeje na fyzickou práci přibyl ještě jeden fenomén moderní doby, a tím je dosažení všeobecného blahobytu. Dosažení nebo přiblížení se stavu blahobytu je skvělá věc, ale nikoliv z hlediska způsobu stravování. Živin osahujících energii je nadbytečně mnoho, naopak scházejí specificky účinné látky, vitamíny a minerální látky v celém potřebném spektru. A úplně nejhorší je, že 365 dnů v roce máme stravy nadbytek, zcela zaniklo střídání období normálního, přiměřeného množství příjmu potravin a období, kdy bylo potřeba se uskromnit. A následky? Vznik civilizačních chorob nazývaných také „metabolický syndrom“.
V povědomí občanů – strávníků stále přetrvává názor, že cukr by neměli konzumovat nemocní s diabetes, v lepším případě názor nekonzumovat cukr, abychom diabetes nedostali. To jsou velmi nedostatečné, až zavádějící informace. Cukr se podílí na vzniku všech civilizačních chorob, včetně kardiovaskulárních, a dost možná - jak ukazují poslední výzkumy - až podstatně. Takové nedostatečné, až zavádějící informace jsou velkou chybou současné zdravotní osvěty.
Další velkou chybou je (z praktického hlediska je to sice nutnost, ale pro laiky opět zavádějící) členění hodnot glukózy (glykemie = koncentrace glukózy v krvi) do skupin a přiřazení jim odpovídajících rizik vzniku diabetes. Současná kategorizace je: do 5,5 mmol/l zcela normální stav, při hodnotě 5,5 až 7 mmol/l se jedná o zvýšenou hladinu a zvýšené riziko, nad 7 mmol/l o jasnou cukrovku. Špatně je to, že by mělo být zdůrazňováno, že již hodnoty 5 mmol/l jsou významně větším zdravotním rizikem než hodnoty 4 mmol/l a každé další zvýšení znamená opět další zvýšení rizika.

Jakým způsobem cukr škodí, proč je tak škodlivý…

Zcela nejvýznamnější škodu (a mluví se o tom málo, nebo vůbec) způsobuje cukr organismu tím, že ničí bílkovinu (základní složka těla) ve všech tělních strukturách. Tento proces se nazývá glykace a jedná se o složitou řadu reakcí mezi cukrem a bílkovinou, kdy kromě poškozování bílkovin vznikají navíc i mnohé nežádoucí produkty tohoto procesu. Ty se už samy o sobě podílejí na vzniku mnoha druhů onemocnění, včetně cukrovky.
Poškozování bílkovin (i buněk jednotlivých tkání) musí organismus nahrazovat tvorbou nových bílkovin a tedy i nových buněk. Tkáně a buňky, ze kterých se skládají, mají dědičně naprogramovány počty možných dělení buněk za celý život organismu. Pokud jsou buňky cukrem poškozovány, musí se urychleně dělit, a tím se předčasně vyčerpává „kvóta“ počtu dělení, které má daná tkáň k dispozici. Výsledkem není nic jiného, než předčasné stárnutí organismu a zkracování života.
Kromě jiných bílkovin ničí cukr také bílkovinu kolagen, která je odpovědná za pružnost tkání – pokožky, plicní tkáně, ale třeba i kloubních chrupavek, což má za následek tak časté onemocnění kloubů končetin a stárnutí kůže. Zde by měly zpozornět hlavně ženy pečující o svou pleť a vydávající vysoké peněžní částky za „omlazující“ krémy. Možná by stačilo přestat jíst cukr a proti vráskám by to mělo větší efekt.
Konzumace cukru a nadbytečný příjem tuků jsou příčinou vzniku nadváhy a hromadění tuku v oblasti pasu, což je obzvláště nebezpečný typ tukové tkáně. U dospělých lidí se již počty tukových buněk v tukové tkáni nemění, proto se tento daný počet buněk musí v případě nadbytku energetického příjmu s přísunem tuku vypořádat a tento tuk na úkor zvětšováním svého objemu pojmout. Zvětšování buněk však má své hranice a další zvyšování obsahu tuku v tukových buňkách není možné, proto zde jde vše na vrub zvyšování obsahu tuku v krvi se všemi dalšími zdravotními dopady. Navíc začnou tukové buňky z důvodu přebytku tuku produkovat několik nebezpečných látek poškozujících organismus, včetně vzniku inzulinové rezistence (předchází diabetu) a vzniku zánětů v různých částech těla. Vzniká komplex civilizačních chorob. Poslední výzkumy dokazují, že chronický zánět má mnohem vážnější dopady na zdraví, než se dosud myslelo, a předpokládá se, že cukr má na vzniku chronických zánětů značný podíl.
Neméně důležité a škodlivé je přímé působení cukru. Po příjmu jednoduchých cukrů a jejich strávení skokem stoupá hladina cukru v krvi, se kterou se tělo musí vypořádat zvýšenou tvorbou inzulínu. S takovou jednorázovou zátěží se tělo snadno vypořádá, avšak časté a dlouhodobé opakování tohoto stavu vede ke vzniku diabetu se všemi dalšími následky. Proto se doporučuje přijímat pouze složité cukry (polysacharidy) za přítomnosti vlákniny, které nezpůsobují skokové navýšení cukru v krvi, neboť disponují vlastností, která se nazývá nízký glykemický index. Sem patří celozrnné obiloviny a jejich produkty, celozrnná rýže, pohanka, luštěniny a hlavně zelenina. Naopak bílé pečivo – rohlíky, veky, buchty, sušenky, kukuřičné lupínky jsou nevhodné. Totéž platí o běžném konzumním chlebu, a to i přesto, že působí tmavším a tedy zdravějším dojmem. Tmavší barva má původ v žitném podílu a není důkazem zvýšené zdravosti, i v tomto případě se jedná o „vymletou“, nevhodnou žitnou mouku. Ještě důležitá poznámka zní: výrobky vyráběné procesem extruze jsou rovněž nevhodné, neboť extruze zvyšuje glykemický index i jinak zdravých surovin.

Závěrečné doporučení…

Z výše uvedeného textu vyplývá, že příjem celozrnných sacharidových výrobků, dostatek zeleniny, rostlinné bílkoviny (občas doplněné živočišnou bílkovinou) a ovoce s nižším obsahem cukru jsou tou nejlepší volbou. Důležitou složkou je vláknina přirozeně se vyskytující v celozrnných obilovinách a zelenině. Vláknina dodatečně přidávaná do průmyslově vyráběných potravin nemá stejný efekt jako vláknina přirozeně se vyskytující, neboť zde schází synergický efekt (vzájemné působení) s ostatními přirozeně se vyskytujícími složkami. Kdo má neodolatelnou chuť na nějaký přídavek po hlavním jídle, ať sáhne po ovoci nebo různých druzích ořechů.

Naším cílem není pouze poukazovat na nebezpečí spojená s příjmem cukru ve všech podobách, ale hlavně udělat něco pro motivované a uvědomělé strávníky, abychom jim usnadnili nelehkou cestu vedoucí ke zdravějšímu způsobu stravování. Jak totiž ukazují výsledky různých vědeckých studií, strava se podílí na udržení zdraví z 50 až 70 % a to už stojí zato. Vždyť zdraví rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu života.

Abychom doplnili naši řadu výrobků – dle našeho názoru o to nejzdravější, co mohou snídaňové cereálie spotřebiteli nabídnout, vyvinuli jsme již první produkty. Doufáme, že chutné, a přesto s nejmenším možným podílem cukru. To málo cukru, který ještě obsahují, má původ v použitých přírodních surovinách, žádný další cukr nebyl do receptury za účelem slazení použit.

Podle námi přísně stanovených kritérií jsou výrobky zařazené do skupiny zdravých (skupina A zeleně značená a skupina B žlutě značená) právě ty, které vám můžeme s dobrým svědomím doporučit. A pokud některý z našich produktů zcela nezapadá do úplně zdravého rámce, budete o této skutečnosti objektivně informováni, protože jsme vůči svým zákazníkům odpovědní a budeme rádi, když nás budete takto vnímat. 

Výrobky bez přidaného cukru a výrobky obsahující cukr, který je v závislosti na použité surovině původem pouze z přírodního zdroje*. Obě alternativy zahrnují výrobky s maximálním obsahem cukru do 5 g ve 100 g produktu. Tyto produkty se dle potravinářské legislativy označují jako výrobky „s nízkým obsahem cukru“.

* Kromě Mletého lněného semínka, do kterého se v malém množství přidává třtinový cukr, ale splňuje podmínku do 5 g jednoduchých cukrů na 100 g.

Tyto výrobky mohou obsahovat přirozeně obsažený cukr i cukr přidaný (sacharózu), ale vždy pouze v rozmezí obsahu 6 - 14 g ve 100 g výrobku. I tento obsah představuje významné snížení ve srovnání s podobnými výrobky na trhu.

Pro snadnější orientaci při nákupu…

V případě, že se u některého z výrobků setkáte na obalu s tvrzením, že má „o 30 % nižší obsah cukru“, nenechte se takovou marketingovou strategií zmást a zkontrolujte si skutečný obsah cukru ve výrobku.  Zde je nutné uvědomit si, že není zcela zřejmé, co výrobce považuje za „původní“ obsah cukru, ze kterého se v novém provedení výrobku 30 % snižovalo.

Pro vaši objektivní informaci je rozhodující údaj v tabulce výživových údajů. V kolonce sacharidy je uváděn obsah celkových sacharidů, což zahrnuje škroby, všechny cukry, maltodextriny, škrobové a cukerné sirupy. Teprve v podkolonce je údaj „z toho cukry“, což je onen důležitý údaj, podle kterého posuzujte obsah nezdravých cukrů. 

Abychom naši řadu výrobků doplnili o to nejzdravější, co mohou snídaňové cereálie konzumentům nabídnout, první takové produkty jsme již vyvinuli - jsou chutné, a přesto s nejmenším možným podílem cukru. Jediný cukr, který obsahují (naprosté minimum) má navíc původ v přírodních surovinách – žádný další v těchto recepturách použit nebyl.
Postupně vám je chceme právě na tomto místě představovat a budeme rádi, když se k těmto našim potravinářským novinkám v diskuzích vyjádříte.

Garantováno

Naše cereálie se jako celozrnné netváří, ale celozrnné skutečně jsou.

Jedinečné

Jsme jediná česká firma, která má unikátní technologii pro výrobu křupavých vloček.

Vyzkoušejte

Jako první dělíme celozrnné cereálie podle jejich prospěšnosti pro zdraví.

Akční nabídky na Váš email:
Akční nabídky a slevy na Váš email.
Zasíláme max. 1x týdně.